*** กสค.สก.ทบ. ได้มีการย้ายที่ตั้งหน่วยชั่วคราวไปที่พื้นที่อาคารสงเคราะห์ (ส่วนกลาง) เกียกกาย ดังนี้ ธุรการกองฯ และแผนกบำรุงขวัญฯ : ย้ายที่ตั้งเข้าที่ห้องซักรีด อาคารรับรอง ๑๐๐ ห้อง แผนกการเงิน : ย้ายที่ตั้งเข้าห้องสำนักงานอาคาร ส.๑ แผนกยุทธโยธา : ย้ายที่ตั้งเข้าคลังเก็บ สป. (กรส.สก.ทบ.) ใต้อาคาร น.๒ แผนกส่งเสริมการศึกษา : ย้ายที่ตั้งเข้าห้องสำนักงาน อาคาร น.๒ คลังเก็บ สป. สาย ยย. : ใช้ห้องเก็บของอาคาร น.๔ ทุกชั้น หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ - ผอ.กสค.สก.ทบ. ๙๕๕๔๑ - หน้าห้อง ผอ.กสค.สก.ทบ. ๙๕๕๔๒ - พ.อ.หญิง ชวนชมฯ ที่ปรึกษา ๙๕๕๔๐ - รอง ผอ.กสค.สก.ทบ. ๙๕๕๔๕ - ธุรการฯ ๙๕๕๑๒ ,๙๕๔๗๖ ,๙๕๔๔๘ - แผนกบำรุงขวัญฯ ๙๕๔๔๗ ,๙๕๔๔๖ ,๙๕๓๘๒ - แผนกการเงิน กองฯ ๙๕๕๑๙ ,๙๕๕๑๕ ,๙๕๕๑๔ ,๙๕๕๑๓ - แผนกส่งเสริมการศึกษา ๙๕๕๓๕ ,๙๕๕๓๗ - แผนก ยย.กสค.สก.ทบ. ๙๕๕๖๒ ,๙๕๕๖๓ ,๙๕๕๘๙ ,๙๖๓๒๓ *** ***อาคารรับรอง ทบ. เกียกาย เปิดให้บริการ ตั้งแต่ 3 เม.ย. 57 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามโทร. 02 – 160 8671 - 4***

ข่าวและกิจกรรม
>>อ่านข่าวทั้งหมด
 

สาระน่ารู้
 
ผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบัน


12 ต.ค.60 - ปัจจุบัน
 

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 87,924
ผู้เข้าชมวันนี้ : 2
กำลังใช้งาน : 1

admin facebook
youtube