กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารบก จะทำการเคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งถาวรห้วงวันที่ 14-16 ส.ค. 62 กำลังพลที่มีความประสงค์จะติดต่อ และจัดส่งเอกสาร ขอความกรุณาติดต่อที่อยู่ใหม่ ตั้งแต่ 19 ส.ค. 62 เป็นต้นไป กองการสงเคราะห์ (ชั้น 4) กรมสวัสดิการทหารบก 1139 ถนน เทอดดำริ แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10300

ข่าวและกิจกรรม
>>อ่านข่าวทั้งหมด
 

สาระน่ารู้
 
ผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบัน


12 ต.ค.60 - ปัจจุบัน
 

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,170
ผู้เข้าชมวันนี้ : 21
กำลังใช้งาน : 1

admin facebook
youtube