ข่าวและกิจกรรม
**จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติตุณกำลังพลดีเด่น มอบของที่ระลึกผู้เกษี...
พล.ต.เกษม เบญจนิรัติศัย จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีสงฆ์ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณกำลังพลดีเด่น มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ มอบถุงของขวัญและให้โ...
จก.สก.ทบ.และคณะรับมอบสนามเด็กเล่น "BBL สรา้งภูมิปัญญาพัฒนาสมอง" ณ สนามเด็กเล่น อ...
คุณอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer   บมจ.ไทยประกันชีวิต ส่งมอบสนามเด็กเล่น " BBL สร้างภูมิปัญญา พัฒนาสมอ...
รอง ผอ.กสค.สก.ทบ. นำกำลังพล กสค.สก.ทบ. ร่วมลงนามปฏิญาณตน วัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ณ...
พ.อ.สมเกียรติ ถนอมคุ้ม รอง ผอ.กสค.สก.ทบ.นำกำลังพล กสค.สก.ทบ.ร่วมลงนาม ปฎิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ณ อาคารรับรอง ทบ.เกียกกาย เมื่อ ๓๐ ส.ค.๖๐
จก.สก.ทบ.และประธานชมรมแม่บ้าน สก.ทบ. นำกำลังพลและผู้พักอาศัยอาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส...
พล.ต.เกษม  เบญจนิรัติศัย จก.สก.ทบ.และ ประธานชมรมแม่บ้าน สก.ทบ., รอง จก.สก.ทบ. สมาชิกแม่บ้าน สก.ทบ.,หน.นขต.สก.ทบ.กำลังพล สก.ทบ.และ ผู้พักอาศัยอาคา...
ผอ.กสค.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายนายทหารที่ได้รับยศสูงขึ้น ณ ห้อง ผอ...
พ.อ.มงคล  บุตรดาวงษ์ ผอ.กสค.สก.ทบ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายให้กับ จ.ส.ต.ปราโมทย์ สอาดนัก สังกัด กสค.สก.ทบ. ปฎิบัติหน้าที่ แผนกที่อยู่อาศัยฯ...
ผบ.ทบ.เป็นประธานพิธีมอบเงินรางวัลให้กับบุตรกำลังพล ทบ. ที่สอบเข้าศึกษาใน รร.ตท. ...
พล.อ.เฉลิมชัย  สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินรางวัลให้กับบุตรกำลังพล ทบ.   ที่สอบเข้าศึกษาใน รร.ตท. ประจำปี ๖๐ โดยมี พล.ต.เกษม  ...
ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมเตรียมการพิธีถวายผ้าพระกฐิน ทบ.๖๐ ถวายวัดหงส์ รัตนา...
พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมเตรียมการพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ทบ.ประจำปี ๖๐  ถวายวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร  โดย...
ผอ.กสค.สก.ทบ. นำกำลังพล กสค.สก.ทบ. ร่วมทำความสะอาดรอบ บก.กสค.สก.ทบ. อาคารรับรอง ...
พ.อ.มงคล  บุตรดาวงษ์ ผอ.กสค.สก.ทบ. นำกำลังพล กสค.สก.ทบ. ร่วมทำความสะอาด Big Cleaning รอบ บก.กสค.สก.ทบ.อาคารรับรอง ทบ. เกียกกาย เพื่อเทิดพระเกียรต...
จก.สก.ทบ.นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สก.ทบ.และประชาชนทำบุญตักบาตร ณ กฌป.สก...
พล.ต.เกษม เบญจนิรัติศัย จก.สก.ทบ.นำ รอง จก.สก.ทบ., หน.นขต.สก.ทบ.,แม่บ้าน สก.ทบ.ข้าราชการ,ลูกจ้าง, พนักงานราชการ สก.ทบ.และประชาชน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙...
รอง จก.สก.ทบ.๑ พร้อม ผอ.กสค.สก.ทบ.และคณะ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์...
พ.อ.ศุภณัฐ  แก้วหิรัญ รอง.จก.สก.ทบ (๑), พ.อ.มงคล บุตรดาวงษ์ ผอ.กสค.สก.ทบ.และคณะฯ.  ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ทางการศึกษา ณ. รร....
ผอ.กสค.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมการอบรมเจ้าหน้าที่อาคารรับรอง ทบ.เกียกกาย ณ ห้องประชุมอา...
พ.อ.มงคล  บุตรดาวงษ์ ผอ.กสค.สก.ทบ.ตรวจเยี่ยมการอบรมเจ้าหน้าที่อาคารรับรอง ทบ. เกียกกาย เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าพักอาคารรับรอง ทบ. ณ ห้...
รอง จก.สก.ทบ.๑ ร่วมด้วย ผอ.กสค.สก.ทบ.และคณะ ตรวจเยี่ยม รร.ทบอ. จ.ราชบุรี เมื่อ ๑...
พ.อ.ศุภณัฐ  แก้วหิรัญ รอง.จก.สก.ทบ (๑), พ.อ.มงคล  บุตรดาวงษ์ ผอ.กสค.สก.ทบ.และคณะฯ.  ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ทางการศึกษา...
BACK