ข่าวและกิจกรรม
**ผอ.กสค.สก.ทบ.และคณะพร้อมกำลังพล เข้าร่วมเป็นจิตอาสา เมื่อ ๑๖ พ.ย.๖๐**
พ.อ.สุภร สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ.และคณะกำลังพล สก.ทบ.เข้าร่วมเป็นจิตอาสา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อ ๑๖ พ.ย.๖๐
**ผอ.กสค.สก.ทบ. นำกำลังพล ร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day ณ อาคารรับรอง (เกียกก...
พ.อ.สุภร สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ.นำกำลังพล กสค.สก.ทบ.Big Cleaning Day  ณ อาคารรับรอง ทบ.เกียกกาย เมื่อ ๑๕ พ.ย.๖๐
ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ.ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี จก.สก.ทบ.และค...
พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ.ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พล.ต.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.และคณะร่วมพิธี  ณ วัดหงส์...
ผช.ผบ.ทบ.๑ ประธานกรรมการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ร่วมพิธีบวงสรวงศาลสมเด็จพระเ...
พล.อ.วีรชัย อินทุโศภณ ผช.ผบ.ทบ.(๑)/ประธานกรรมการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. และคณะร่วมพิธีบวงสรวงศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี พล.ต.ศุภณัฐ แก...
ผช.ผบ.ทบ.๑ เป็นประธานการประชุม พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. ประจำปี ๖๐ ณ วัดห...
พล.อ.วีรชัย อินทุโศภณ ผช.ผบ.ทบ.(๑)/ประธานกรรมการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. เป็นประธานการประชุม พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. ประจำปี ๖๐ ครั้งที...
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผอ กสค.สก.ทบ. ณ อาคารรับรองกองทัพบก เกียกกาย เมื่อ ๑๒ ต.ค. ...
พ.อ.สุภา สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ.(ใหม่) รับ - ส่งหน้าที่จาก พ.อ.มงคล บุตรดาวงษ์ ณ อาคารรับรองกองทัพบก เกียกกาย เมื่อ ๑๒ ต.ค. ๖๐
จก.สก.ทบ.สักการะศาลเจ้าพ่อชัยมงคล,ศาลพระพรหม,และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพื้นที่ สก....
พล.ต.ศุภณัฐ  แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.สักการะศาลเจ้าพ่อชัยมงคล,ศาลพระพรหม,ศาลเจ้าแม่สุกิตติมา,ศาลเจ้าแม่สุวรรณี และศาลต้นโพธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพื้...
พิธี - ส่งหน้าที่ จก.สก.ทบ.และนายสนามมวยเวทีลุมพินี ณ อาคารรับรองเกษะโกมล เมื่อ ...
พล.ต.เกษม  เบญจนิรัติศัย จก.สก.ทบ.(เก่า) เป็นประธานพิธีรับ - ส่งหน้าที่ จก.สก.ทบ.และนายสนามมวยเวทีลุมพินี แก่ พ.อ.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.(ใหม่...
จก.สก.ทบ.พร้อมคณะร่วมงานทำบุญเปิดร้านอาหาร KK CANTEEN ณ อาคารรับรอง ทบ.เกียกกาย ...
พล.ต.เกษม  เบญจนิรัติศัย จก.สก.ทบ.และคณะร่วมงานทำบุญเปิดร้านอาหาร KK CANTEEN ณ อาคารรับรอง ทบ.เกียกกาย (ชั้น ๓) เมื่อ ๒๑ ก.ย.๖๐
จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติตุณกำลังพลดีเด่น มอบของที่ระลึกผู้เกษียณ...
พล.ต.เกษม เบญจนิรัติศัย จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีสงฆ์ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณกำลังพลดีเด่น มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ มอบถุงของขวัญและให้โ...
จก.สก.ทบ.และคณะรับมอบสนามเด็กเล่น "BBL สรา้งภูมิปัญญาพัฒนาสมอง" ณ สนามเด็กเล่น อ...
คุณอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer   บมจ.ไทยประกันชีวิต ส่งมอบสนามเด็กเล่น " BBL สร้างภูมิปัญญา พัฒนาสมอ...
รอง ผอ.กสค.สก.ทบ. นำกำลังพล กสค.สก.ทบ. ร่วมลงนามปฏิญาณตน วัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ณ...
พ.อ.สมเกียรติ ถนอมคุ้ม รอง ผอ.กสค.สก.ทบ.นำกำลังพล กสค.สก.ทบ.ร่วมลงนาม ปฎิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ณ อาคารรับรอง ทบ.เกียกกาย เมื่อ ๓๐ ส.ค.๖๐
BACK