ข่าวและกิจกรรม
ตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
พล.ต.ชวเมธ  จุ้ยเจริญ จก.สก.ทบ. และ คุณมุนินทร์ลักษณ์  จุ้ยเจริญ ประธานชมรมแม่บ้าน สก.ทบ. นำข้าราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ...
จก.สก.ทบ. พบปะและให้โอวาทกำลังพล กสค.สก.ทบ.
พล.ต.ชวภณ  จุ้ยเจริญ จก.สก.ทบ. เข้าตรวจเยี่ยม พบปะ และให้โอวาทแก่ กำลังพล กสค.สก.ทบ. เนื่องในโอกาสไปด้รับตำแหน่ง จก.สก.ทบ. ณ อาคารรับรอง ทบ. เกีย...
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
พ.อ.สุภร สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ.ผู้แทน จก.สก.ทบ.ร่วมกับ จก.สส.,สำนักงานเขตดุสิต และจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาดขุ...
เจ้าหน้าที่แผนกที่อยู่อาศัย สามเสนดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณหน้าอาคาร 4
เนื่องจากเกิดฝนตกและมีลมกรรโชกแรงบ่อยครั้ง พื้นที่สามเสนจึงได้นำกำลังพลชุดดูแลอาคาร ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณหน้าอาคาร4 เพื่อความเรียบร้อยและความป...
เจ้าหน้าที่แผนกที่อยู่อาศัย บางเขน ทำการซ่อมฝาถังแท๊งน้ำประปา
เนื่องจากพื้นที่บางเขนการสำรวจพบฝาถังแท๊งน้ำประปาเกิดการชำรุดและมีสนิม จึงดำเนินการทำการซ่อมฝาถังแท๊งน้ำประปา และดำเนินการทาสีใหม่ เพื่อความสะอาดเรียบ...
**จก.สก.ทบ.นำกำลังพล สก.ทบ.และประชาชนทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ณ อาคารรับรอง ทบ....
พล.ต.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.นำกำลังพล สก.ทบ.และประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ประจำเดือน พ.ค.๖๑ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารรับรอง ทบ.เเกียก...
เจ้าหน้าที่แผนกที่อยู่อาศัย หลัง บก.ทบ. ดำเนินการตัดต้นโพธิ์
เจ้าหน้าที่แผนกที่อยู่อาศัย หลัง บก.ทบ. ดำเนินการตัดต้นโพธิ์บริเวณริมรั้ว อาคารนายทหาร7ชั้น เพื่อเป็นการป้องกันกิ่งไม้ทำความเสียหายกับสายไฟฟ้า และรถยน...
โครงการจุดพักถังขยะภายในอาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) บางเขน[รายละเอียดคลิ๊ก]
แผนที่อยู่อาศัยฯ บางเขน มีโครงการจะจัดทำจุดพักถังขยะภายในอาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) บางเขน ซึ่งได้สำรวจจุดที่จะสร้างโรงเรือนสำหรับพักถังขยะ และจะได้...
**ผอ.กสค.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับยศสูงขึ้น ณ ห้อง...
พ.อ.สุภร สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ.เป็นประธานพิธีประดับยศ จ.ส.ต.เอกพจน์ บุญจันทร์ เสมียนแผนกที่อยู่อาศัย ช่วยราชการแผนกบำรุงขวัญ กสค.สก.ทบ.ที่ได้เลื่อนยศสูงข...
แผนกที่อยู่อาศัยเกียกกาย ได้ดำเนินการตักเตือนผู้พักอาศัย
แผนกที่อยู่อาศัยเกียกกาย ได้ดำเนินการตักเตือนผู้พักอาศัย ที่ปลูกต้นไม้และติดจานดาวเทียมบริเวณระเบียง โดยผู้พักอาศัยยินดีแก้ไขโดยการนำออก ทั้งนี้จึงขอแ...
พื้นที่เกียกกายร่วมกับเขตดุสิตและการไฟฟ้าสามเสน พัฒนาพื้นที่เกียกกาย
เจ้าหน้าที่พื้นที่เกียกกาย เจ้าหน้าที่เขตดุสิตและการไฟฟ้าสามเสนร่วมกันพัฒนาพื้นที่เกียกกาย
พื้นที่สามเสนร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตพญาไท ร่วมกันพัฒนาพื้นที่
เจ้าหน้าที่พื้นที่สามเสนร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตพญาไท ทำการพัฒนาพื้นที่สามเสน
BACK