ข่าวและกิจกรรม
รดน้ำขอพรสงกรานต์ประจำปี2562
พ.อ. สนธยา  แก้วกูล รอง ผอ.กสค.สก.ทบ. นำกำลังพล กสค.สก.ทบ. รดนำ้ขอพร พ.อ.สุภร สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ.เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2562 ณ บก.กสค.สก.ทบ. ...
เยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กห. ครบรอบ 132 ปี 8 เม.ย. 62 โดย ทบ. มอบหมายให้ สก.ทบ. ซึ่งมี พล.ต. ชวเมธ  จุ้ยเจริญ จก.สก.ทบ. เป็นผู้แทนเยี่ยมเยี...
ประชุมการดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS ของ รร.ทบอ
พล.อ. ณัฐพล  นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ.เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS ของ รร.ทบอ. จำนวน ๑๔ โรงเรียน ณห้องชมัยมรุเชษฐ์...
ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดระดับความเข้มข้นของฝุ่นละออง
พล.ต. ชวเมธ  จุ้ยเจริญ จก.สก.ทบร่วมกับฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและอุปกรณ์สถานีดับเพลิงบางโพ ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองบริเวณพื้น...
เที่ยวงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
พ.อ. สุภร  สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ. ได้นำกำลังพล กสค.สก.ทบ. เที่ยวงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำกรุงรัยนโกสิน" ณ ลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า เมื...
ศึกษาดูงานหลักสูตร EIS โรงเรียนสัตหีบ
พ.อ.สุภร สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ. และ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทบอ.สื่อสารสงเคราะห์ นำคณะไปศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ ในการจัดเตรียมก...
พัฒนาพื้นที่เกียกกาย
พ.อ. สนธยา  แก้วกูล รอง ผอ.กสค.สก.ทบ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง แะลพนักงานราชการ กสค.สก.ทบ. รวมกับเขตดุสิต พัฒนาอาคารสงเคราะห์ ทบ. พื้นที่เกียกกาย ตามโ...
พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารที่พักแฟลต ทบ.(ส่วนกลาง)พื้นที่ ชอ.
พล.อ. วิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผช.ผบ.ทบ.(1) เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอาคารที่พักแฟลตสวัสดิการข้าราชการกองทัพบก ส่วนกลาง ของกรมสวัสดิการ ใน...
งานกาชาดประจำปี 2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี 2561 โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. ,พล.ต.ชวเมธ จุ้ยเจริญ จ...
กฐินพระราชทาน กองทัพบก ณ วัดหงส์รัตนารามวรวิหาร
พล.อ. อภิรัชต์  คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ทบ.ประจำปี 2561 ถวาย ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร โดยมี พล.ต.ชวเมธ จุ้ยเจริญ...
จก.สก.ทบ. พบปะและให้โอวาทกำลังพล กสค.สก.ทบ.
พล.ต.ชวภณ  จุ้ยเจริญ จก.สก.ทบ. เข้าตรวจเยี่ยม พบปะ และให้โอวาทแก่ กำลังพล กสค.สก.ทบ. เนื่องในโอกาสไปด้รับตำแหน่ง จก.สก.ทบ. ณ อาคารรับรอง ทบ. เกีย...
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
พ.อ.สุภร สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ.ผู้แทน จก.สก.ทบ.ร่วมกับ จก.สส.,สำนักงานเขตดุสิต และจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาดขุ...
BACK