ข่าวและกิจกรรม
**จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาคารรับรอง ทบ.เกียกกาย ครั้งท...
พล.ต.เกษม  เบญจนิรัติศัย จก.สก.ทบ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาคารรับรอง ทบ.เกียกกาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม กอท.สก.ทบ. เมื่อ ๑๖ ...
จก.สก.ทบ. เป้นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ณ กอท.สก.ทบ. เมื...
พล.ต.เกษม  เบญจนิรัติศัย จก.สก.ทบ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ให้กับ พ.อ.ยุทธนา ธรรมสนอง, พ.อ.หญิงนงนภัส พินกลาง, ร.อ.พ...
ผอ.กสค.สก.ทบ. ร่วมคณะตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารหอประชุม ทบ.
พ.อ.มงคล  บุตรดาวงษ์ ผอ.กสค.สก.ทบ.ร่วมคณะ สลก.ทบ.,ยย.ทบ.,ยย.กสค.สก.ทบ.และกรรมการบริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารหอประชุม ทบ...
จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมพิจารณาทุนการศึกษาบุตร สังกัด สก.ทบ. ประจำปี ๖๐
พล.ต.เกษม  เบญจนิรัติศัย จก.สก.ทบ.เป็นประธานการประชุมพิจารณาทุนการศึกษาบุตรฯ ในสังกัด สก.ทบ.ประจำปี ๖๐ ณ ห้องประชุม กอท.สก.ทบ.เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๐
จก.สก.ทบ. และประธานชมรมแม่บ้าน สก.ทบ. นำ นขต.สก.ทบ. ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย วันส...
พล.ต.เกษม  เบญจนิรัติศัย จก.สก.ทบ.และประธานชมรมแม่บ้าน สก.ทบ. นำ หน.นขต.สก.ทบ. ,แม่บ้าน สก.ทบ.และกำลังพล สก.ทบ.ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวั...
ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพล สังกัด ทบ.ร่วมด้ว...
พล.อ.เฉลิมชัย  สิทธิสาท ผบ.ทบ.เป็นประธานพิธีมอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพล สังกัด ทบ.จำนวน ๑,๘๒๕ ทุน เป็นเงิน ๔,๙๙๒,๐๐๐.-บาท และ ททบ.๕...
พิธีประดับยศทหารชั้นประทวนที่ได้รับยศสูงขึ้น ณ อาคารรับรองกองทัพบก เกียกกาย เมื่...
พ.อ.มงคล  บุตรดาวงษ์ ผอ.กสค.สก.ทบ.  เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ  ส.ท.หญิง สุพิชญาภัค  ชูนิล  เสมียน การเงิน กสค...
จก.สก.ทบ./ประธานชมรมแม่บ้าน สก.ทบ. พร้อมคณะ นขต.สก.ทบ.ร่วมถึง ผอ.สก.ทบ. ร่วมพิธี...
พล.ต. เกษม เบญจนิรัติศัย จก.สก.ทบ.และ คุณ นิรัชรา เบญจนิรัติศัย ประธานชมรมแม่บ้าน สก.ทบ.นำคณะ แม่บ้าน สก.ทบ.,หน.นขต. สก.ทบ.และกำลังพล สก.ทบ.โดยมี พ.อ....
ผอ.กสค.สก.ทบ. ร่วมคณะ นปอ. ตรวจเยี่ยมทหารบาดเจ็บจากราชการ ณ ตึก มวก.๕ รพ.พระมงกุ...
พ.อ.มงคล บุตรดาวงษ์ ผอ.กสค.สก.ทบ.และ พ.ท.หญิง ชวัลนุช พูนนาผล หน.แผนกบำรุงขวัญฯ ร่วมคณะ นปอ.ตรวจเยี่ยมทหารป่วยเจ็บ จากราชการสนาม จำนวน ๑๘ นาย โดยมี พล...
รอง จก.สก.ทบ.๒ เป็นประธานพิธีประดับยศ นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้...
พ.อ.ชวภณ จุ้ยเจริญ รอง จก.สก.ทบ.๒ ผู้แทน จก.สก.ทบ.เป็นประธานพิธีประดับ เครื่องหมายยศให้กับ ร.ท.เกียรติศักดิ์ เอียงพยุง ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดย...
จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาคารรับรอง ทบ.เกียกกาย ครั้งที่...
พล.ต.เกษม  เบญจนิรัติศัย จก.สก.ทบ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาคารรับรอง ทบ.เกียกกาย ครั้งที่ ๑/๖๐ โดยมี พ.อ.มงคล บุตรดาวงษ์ ผอ.กสค.สก...
จก.สก.ทบ.และประธานแม่บ้าน สก.ทบ. นำ หน.นขต.สก.ทบ พร้อมกำลังพลร่วมทำบุญตักบาตรพระ...
พล.ต.เกษม  เบญจนิรัติศัย จก.สก.ทบ.และคุณนิรัชรา เบญจนิรัติศัย ประธานชมรมแม่บ้าน สก.ทบ.นำ หน.นขต.สก.ทบ. พร้อมกำลังพลร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ...
BACK