ข่าวและกิจกรรม
**รอง จก.สก.ทบ.๑ พร้อม ผอ.กสค.สก.ทบ.และคณะ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกร...
พ.อ.ศุภณัฐ  แก้วหิรัญ รอง.จก.สก.ทบ (๑), พ.อ.มงคล บุตรดาวงษ์ ผอ.กสค.สก.ทบ.และคณะฯ.  ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ทางการศึกษา ณ. รร....
**ผอ.กสค.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมการอบรมเจ้าหน้าที่อาคารรับรอง ทบ.เกียกกาย ณ ห้องประชุม...
พ.อ.มงคล  บุตรดาวงษ์ ผอ.กสค.สก.ทบ.ตรวจเยี่ยมการอบรมเจ้าหน้าที่อาคารรับรอง ทบ. เกียกกาย เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าพักอาคารรับรอง ทบ. ณ ห้...
**รอง จก.สก.ทบ.๑ ร่วมด้วย ผอ.กสค.สก.ทบ.และคณะ ตรวจเยี่ยม รร.ทบอ. จ.ราชบุรี เมื่อ...
พ.อ.ศุภณัฐ  แก้วหิรัญ รอง.จก.สก.ทบ (๑), พ.อ.มงคล  บุตรดาวงษ์ ผอ.กสค.สก.ทบ.และคณะฯ.  ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ทางการศึกษา...
จก.สก.ทบ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สก.ทบ. ร่วมทำความดีบริจาคโลหิต เม...
พล.ต.เกษม  เบญจนิรัติศัย จก.สก.ทบ.นำ รอง จก.สก.ทบ.,หน.นขต.สก.ทบ., ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สก.ทบ.ร่วมทำความดี บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระร...
ผอ.กสค.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดีบเครื่องหมายยศที่ได้เลื่อยศสูงขึ้น
พ.อ.มงคล  บุตรดาวงษ์ ผอ.กสค.สก.ทบ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ จ.ส.อ.ฉัตรชัย วัฒนานุศาสก์ เสมียน กสค.สก.ทบ.ที่ได้รับ การเลื่อนยศสูงขึ้...
จก.สก.ทบ. ให้กำลังพล กสค.สก.ทบ. ทำการฝึกกำลังพลท่ามือเปล่า ท่าเคารพใหม่ ณ ลานแอโ...
พล.ต.เกษม  เบญจนิรัติศัย จก.สก.ทบ. ให้ กสค.สก.ทบ. ทำการฝึกกำลังพลท่ามือเปล่า ท่าเคารพแบบใหม่ ให้กับกำลังพลทุกนาย ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ ก.ค.๖๐ เวลา ๐...
ผอ.กสค.สก.ทบ. ส่งกำลังพล กสค.สก.ทบ. ๒ นาย ร่วมการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า และการทำควา...
พ.อ.มงคล  บุตรดาวงษ์ ผอ.กสค.สก.ทบ.ส่งกำลังพล กสค.สก.ทบ. ๒ นาย ร่วมการฝึกบุคคล ท่ามือเปล่าและ ท่าแสดงความเคารพแบบใหม่ โดยมี พ.อ.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ&n...
ผอ.กสค.สก.ทบ. เป็นประธานดำเนินการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ท่าทำความเคารพ (ท่ายกอ...
วันที่ ๓ ก.ค.๖๐ กสค.สก.ทบ. ดำเนินการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ท่าทำความเคารพแบบใหม่ (ท่ายกอก) โดยได้ขอสนับสนุนครูฝึกจาก ม.พัน๔ รอ. ให้กับกำลังพล โดยมี ...
ผอ.กสค.สก.ทบ. เป็นประธานการสาธิต "การป้องกันการเกิดอัคคีภัย ณ อาคารรับรอง ทบ.เกี...
พ.อ.มงคล  บุตรดาวงษ์ ผอ.กสค.สก.ทบ.เป็นประธานการสาธิต "การป้องกันและการ เกิดเหตุอัคคีภัย" โดยวิทยากรจาก หน่วยบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงบางโพ มา...
จก.สก.ทบ.พร้อมคณะร่วมตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ประจำเดือน มิ.ย.๖๐ ณ กรส.สก.ทบ.**
พล.ต.เกษม  เบญจนิรัติศัย จก.สก.ทบ.นำ พ.อ.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ รอง จก.สก.ทบ., หน.นขต.สก.ทบ.,กำลังพล สก.ทบ.และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ประ...
รอง ผอ.กสค.สก.ทบ. พร้อมคณะให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมงานด้านสวัสดิการ รุ่นที่...
พ.อ.สมเกียรติ  ถนอมคุ้ม รอง ผอ.กสค.สก.ทบ.และคณะให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมงานด้านสวัสดิการ ทบ. รุ่นที่ ๔๙ เยี่ยมชมดูงานอาคารรับรอง ทบ.เกียกกาย...
รอง จก.สก.ทบ.๑ เป็นประธานตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายผลการดำเนินงานของ รร.ทบอ. พร้อมมอ...
พ.อ.ศุภณัฐ  แก้วหิรัญ รอง จก.สก.ทบ.๑ เป็นประธานตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ รร.ทบอ.ไกรอำนวยวิทยา ,รร.ทบอ.เพชราวุธวิทยา พร้อมมอบอุป...
BACK