ข่าวและกิจกรรม
**จก.สก.ทบ. เป็นประธานเปิดพิธีงานวันเด็กแห่งชาติ สก.ทบ. ๒๕๖๑ ณ สโมสรทหารบก**
พล.ต.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ สก.ทบ.ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีบุตรกำลังพลร่วมงานคับคั้ง ณ สโมสร ทบ.วิภาวดี เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๑
จก.สก.ทบ. นำคณะ หน.นขต.สก.ทบ. เข้ามอบพวงมาลัยพร้อมกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ พล.อ...
พล.ต.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.นำคณะ หน.นขต.สก.ทบ. เข้ามอบพวงมาลัย และกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่และขอรับพรจาก พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรั...
จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านสวัสดิการ ประจำปี ๖๐ ณ ...
พล.ต.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาระบบการให้บริการงานด้านสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมี ผอ...
จก.สก.ทบ. นำข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ สก.ทบ. ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน...
พล.ต.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.นำข้าราชการ,ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สก.ทบ.ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ จัดกิจกรรมขุดลอกคูน้ำริมถนนวิภา...
จก.สก.ทบ.พร้อมด้วย รอง(๑),(๒) คณะแม่บ้าน สก.ทบ. ข้าราชการ ลูกจ้างแลพพนักงานราชกา...
พล.ต.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.พร้อมด้วย รอง จก.สก.ทบ.(๑),(๒),ประธานชมรมแม่บ้าน สก.ทบ.,ข้าราชการ,ลูกจ้าง,พนักงานราชการ สก.ทบ. และประชาชน,ร่วมทำบุญตักบ...
จก.สก.ทบ. นำกำลังพล สก.ทบ. และกำลังพล กสค.สก.ทบ. ร่วมเป็นจิตอาสา ณ มณฑลพิธีท้องส...
พล.ต.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.นำกำลังพล สก.ทบ.และกำลังพล กสค.สก.ทบ.ร่วมเป็นจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ช่วยเหลือประชาชนที่เข้าชมพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธ...
ผอ.กสค.สก.ทบ.และคณะพร้อมกำลังพล เข้าร่วมเป็นจิตอาสา เมื่อ ๑๖ พ.ย.๖๐
พ.อ.สุภร สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ.และคณะกำลังพล สก.ทบ.เข้าร่วมเป็นจิตอาสา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อ ๑๖ พ.ย.๖๐
ผอ.กสค.สก.ทบ. นำกำลังพล ร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day ณ อาคารรับรอง (เกียกกาย...
พ.อ.สุภร สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ.นำกำลังพล กสค.สก.ทบ.Big Cleaning Day  ณ อาคารรับรอง ทบ.เกียกกาย เมื่อ ๑๕ พ.ย.๖๐
ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ.ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี จก.สก.ทบ.และค...
พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ.ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พล.ต.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.และคณะร่วมพิธี  ณ วัดหงส์...
ผช.ผบ.ทบ.๑ ประธานกรรมการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ร่วมพิธีบวงสรวงศาลสมเด็จพระเ...
พล.อ.วีรชัย อินทุโศภณ ผช.ผบ.ทบ.(๑)/ประธานกรรมการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. และคณะร่วมพิธีบวงสรวงศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี พล.ต.ศุภณัฐ แก...
ผช.ผบ.ทบ.๑ เป็นประธานการประชุม พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. ประจำปี ๖๐ ณ วัดห...
พล.อ.วีรชัย อินทุโศภณ ผช.ผบ.ทบ.(๑)/ประธานกรรมการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. เป็นประธานการประชุม พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. ประจำปี ๖๐ ครั้งที...
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผอ กสค.สก.ทบ. ณ อาคารรับรองกองทัพบก เกียกกาย เมื่อ ๑๒ ต.ค. ...
พ.อ.สุภา สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ.(ใหม่) รับ - ส่งหน้าที่จาก พ.อ.มงคล บุตรดาวงษ์ ณ อาคารรับรองกองทัพบก เกียกกาย เมื่อ ๑๒ ต.ค. ๖๐
BACK