ข่าวและกิจกรรม
ผอ.กสค.สก.ทบ. นำกำลังพลสรงน้ำพระและเข้ารดน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบสานประเ...
พ.อ.สุภร สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ.ให้กำลังพล กสค.สก.ทบ. สรงน้ำพระและเข้ารดน้ำขอพร ผอ.กสค.สก.ทบ. เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสืบสานประเพณีไทยอันงดงาม เนื่...
จก.สก.ทบ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด สก.ทบ. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์...
พล.ต.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.นำข้าราชการ,ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สก.ทบ. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพ...
ผอ.กสค.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กำลังพล กสค.สก.ทบ. ที่ได้เลื่...
พ.อ.สุภร สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับ จ.ส.ท.หญิง สุภาวดี ดวงทาแสง และ ส.อ.นิพนธ์ อยู่จู สังกัด กสค.สก.ทบ.ที่ได้เลื่อนยศ...
ผอ.กสค.สก.ทบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรม วัฒนธรรมทหารประจำเดือน ก.พ.๖๑ ณ ห้องเทวกร...
พ.อ.สุภร สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ.เป็นประธานการอบรมศีลธรรม วัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ก.พ.๖๑ โดยนิมนต์พระอาจารย์สุรเชษฐ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโตนด บางกรวย จว.นนท...
จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินีและคณะ เข้ารับมอบเหรียญทำนองรบ จาก ผบ.ศรภ. เป็นปร...
พล.ต.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินีและคณะ เข้ารับมอบเหรียญทำนองรบจาก พล.ท.ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.ศรภ.เป็นประธานพิธีมอบฯ โดยมี พ.อ...
รอง จก.สก.ทบ.(๒) ผู้แทน จก.สก.ทบ.นำกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์...
พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ.ผู้แทน จก.สก.ทบ.นำกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ"กรมสวัสดิการทหารบก จิตอาสา บริจาค โลหิตด้วยหัวใจ ๑ คนให้ ๓ คนรับ ...
จก.สก.ทบ.เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้แกกำลังพล สก.ทบ. ที่บุพการีพิการทุพพลภ...
พล.ต.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์ ให้แก่กำลังพล สก.ทบ. ที่บุพการีพิการทุพลภาพ จำนวน ๓ ราย ได้แก่ ๑. มารดา จ.ส.อ.สวเรศ จารุ...
จก.สก.ทบ.เป็นประธานะิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ...
พล.ต.ศุภณัฐ  แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.เป็นประธานพิธีประดับ เครื่องหมายยศให้กับ ร.ท.หญิง ธนิตา บินชัย นายทหารรับจ่ายเงิน กง.สก.ทบ.ช่วยราชการ กสค.สก.ทบ.ท...
จก.สก.ทบ. นำข้าราชการ สก.ทบ.ร่วมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ...
พล.ต.ศุภณัฐ  แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.นำข้าราชการ สก.ทบ.ร่วมการ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี ข้าราชการ กสค.สก.ทบ.ร่วมทดสอบด้วย ณ ...
จก.สก.ทบ. เป็นประธานเปิดพิธีงานวันเด็กแห่งชาติ สก.ทบ. ๒๕๖๑ ณ สโมสรทหารบก
พล.ต.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ สก.ทบ.ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีบุตรกำลังพลร่วมงานคับคั้ง ณ สโมสร ทบ.วิภาวดี เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๑
จก.สก.ทบ. นำคณะ หน.นขต.สก.ทบ. เข้ามอบพวงมาลัยพร้อมกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ พล.อ...
พล.ต.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.นำคณะ หน.นขต.สก.ทบ. เข้ามอบพวงมาลัย และกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่และขอรับพรจาก พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรั...
จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านสวัสดิการ ประจำปี ๖๐ ณ ...
พล.ต.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาระบบการให้บริการงานด้านสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมี ผอ...
BACK