ข่าวและกิจกรรม


จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมพิจารณาทุนการศึกษาบุตร สังกัด สก.ทบ. ประจำปี ๖๐

พล.ต.เกษม  เบญจนิรัติศัย จก.สก.ทบ.เป็นประธานการประชุมพิจารณาทุนการศึกษาบุตรฯ ในสังกัด สก.ทบ.ประจำปี ๖๐ ณ ห้องประชุม กอท.สก.ทบ.

เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๐

BACK