ข่าวและกิจกรรม


ผอ.กสค.สก.ทบ. ร่วมคณะตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารหอประชุม ทบ.

พ.อ.มงคล  บุตรดาวงษ์ ผอ.กสค.สก.ทบ.ร่วมคณะ สลก.ทบ.,ยย.ทบ.,ยย.กสค.สก.ทบ.และกรรมการบริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารหอประชุม ทบ.(เทเวศร์) และ อาคาร สก.ทบ.เมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๐

BACK