ข่าวและกิจกรรม


จก.สก.ทบ. เป้นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ณ กอท.สก.ทบ. เมื่อ ๒๘ เม.ย.๖๐

พล.ต.เกษม  เบญจนิรัติศัย จก.สก.ทบ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ให้กับ พ.อ.ยุทธนา ธรรมสนอง, พ.อ.หญิงนงนภัส พินกลาง, ร.อ.พนมพร ทองเจริญ, ร.อ.หญิงปาริชาติ นิลเขียว, ร.ต.วสันต์ พุ่มภู่, ร.ต.อุทัย ศรีชมภู และ ร.ต.พงศ์ภีระ อินวิเชียร สังกัด สก.ทบ.ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ ผอ.กสค.สก.ทบ.ร่วมพิธี ณ ชั้น ๓ กอท.สก.ทบ. เมื่อ ๒๘ เม.ย.๖๐


BACK