ข่าวและกิจกรรม


จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาคารรับรอง ทบ.เกียกกาย ครั้งที่ ๒/๖๐

พล.ต.เกษม  เบญจนิรัติศัย จก.สก.ทบ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาคารรับรอง ทบ.เกียกกาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม กอท.สก.ทบ. เมื่อ ๑๖ พ.ค. ๖๐

BACK