ข่าวและกิจกรรม


รอง จก.สก.ทบ.๑ พร้อม ผอ.กสค.สก.ทบ.และคณะ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การศึกษา ณ รร.ทบอ.รัชตวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๐ ก.ค.๖๐

พ.อ.ศุภณัฐ  แก้วหิรัญ รอง.จก.สก.ทบ (๑), พ.อ.มงคล บุตรดาวงษ์ ผอ.กสค.สก.ทบ.และคณะฯ.  ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ทางการศึกษา ณ. รร.ทบอ.รัชตวิทยา จว.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ก.ค.๖๐ 

BACK