ข่าวและกิจกรรม


ผอ.กสค.สก.ทบ. นำกำลังพล กสค.สก.ทบ. ร่วมทำความสะอาดรอบ บก.กสค.สก.ทบ. อาคารรับรอง ทบ.เกียกกาย เมื่อ ๒๖ ก.ค.๖๐

พ.อ.มงคล  บุตรดาวงษ์ ผอ.กสค.สก.ทบ. นำกำลังพล กสค.สก.ทบ. ร่วมทำความสะอาด Big Cleaning รอบ บก.กสค.สก.ทบ.อาคารรับรอง ทบ. เกียกกาย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อ ๒๖ ก.ค. ๖๐

BACK