ข่าวและกิจกรรม


ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมเตรียมการพิธีถวายผ้าพระกฐิน ทบ.๖๐ ถวายวัดหงส์ รัตนารามราชวรวิหาร ณ ห้องประชุม ๒๔๑ บก.ทบ.

พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมเตรียมการพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ทบ.ประจำปี ๖๐  ถวายวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร  โดยมี พล.ต.เกษม เบญจนิรัติศัย จก.สก.ทบ., พ.อ.มงคล บุตรดาวงษ์ ผอ.กสค.สก.ทบ.และ พ.ท.หญิง ชวัลนุช พูนนาพล หน.แผนกบำรุงขวัญฯ ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม ๒๔๑ บก.ทบ. เมื่อ ๒ ส.ค.๖๐

BACK