ข่าวและกิจกรรม


จก.สก.ทบ.พร้อมคณะร่วมงานทำบุญเปิดร้านอาหาร KK CANTEEN ณ อาคารรับรอง ทบ.เกียกกาย เมื่อ ๒๑ ก.ย.๖๐

พล.ต.เกษม  เบญจนิรัติศัย จก.สก.ทบ.และคณะร่วมงานทำบุญเปิดร้านอาหาร KK CANTEEN ณ อาคารรับรอง ทบ.เกียกกาย (ชั้น ๓) เมื่อ ๒๑ ก.ย.๖๐

BACK