ข่าวและกิจกรรม


พิธี - ส่งหน้าที่ จก.สก.ทบ.และนายสนามมวยเวทีลุมพินี ณ อาคารรับรองเกษะโกมล เมื่อ ๒๙ ก.ย.๖๐

พล.ต.เกษม  เบญจนิรัติศัย จก.สก.ทบ.(เก่า) เป็นประธานพิธีรับ - ส่งหน้าที่ จก.สก.ทบ.และนายสนามมวยเวทีลุมพินี แก่ พ.อ.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.(ใหม่) ณ อาคารรับรองเกษะโกมล เมื่อ ๒๙ ก.ย.๖๐

BACK