ข่าวและกิจกรรม


จก.สก.ทบ.สักการะศาลเจ้าพ่อชัยมงคล,ศาลพระพรหม,และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพื้นที่ สก.ทบ. ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ สโมสรทหารบก วิภา เมื่อ ๓ ต.ค.๖๐

พล.ต.ศุภณัฐ  แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.สักการะศาลเจ้าพ่อชัยมงคล,ศาลพระพรหม,ศาลเจ้าแม่สุกิตติมา,ศาลเจ้าแม่สุวรรณี และศาลต้นโพธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพื้นที่ สก.ทบ. เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี พ.อ.มงคล บุตรดาวงษ์ ผอ.กสค.สก.ทบ.ร่วมพิธีด้วย เมื่อ ๓ ต.ค.๖๐

BACK