ข่าวและกิจกรรม


พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผอ กสค.สก.ทบ. ณ อาคารรับรองกองทัพบก เกียกกาย เมื่อ ๑๒ ต.ค. ๖๐

พ.อ.สุภา สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ.(ใหม่) รับ - ส่งหน้าที่จาก พ.อ.มงคล บุตรดาวงษ์ ณ อาคารรับรองกองทัพบก เกียกกาย เมื่อ ๑๒ ต.ค. ๖๐

BACK