ข่าวและกิจกรรม


ผช.ผบ.ทบ.๑ เป็นประธานการประชุม พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. ประจำปี ๖๐ ณ วัดหงส์รัตนารามวรวิหาร เมื่อ ๑๖ ต.ค. ๖๐

พล.อ.วีรชัย อินทุโศภณ ผช.ผบ.ทบ.(๑)/ประธานกรรมการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. เป็นประธานการประชุม พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. ประจำปี ๖๐ ครั้งที่ ๒ โดยมี พล.ต.ศุภณัฐ  แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ./กรรมการฯ พ.อ.สุภร  สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ./อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินฯ ร่วมชี้แจงและรับฟังการประชุม ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๖ ต.ค.๖๐
BACK