ข่าวและกิจกรรม


ผช.ผบ.ทบ.๑ ประธานกรรมการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ร่วมพิธีบวงสรวงศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี จก.สก.ทบ.ร่วมพิธี ณ วัดหงษ์รัตนารามราชวรวิหาร

พล.อ.วีรชัย อินทุโศภณ ผช.ผบ.ทบ.(๑)/ประธานกรรมการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. และคณะร่วมพิธีบวงสรวงศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี พล.ต.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.ร่วมพิธีด้วย ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ เมื่อ ๑ พ.ย.๖๐

BACK