ข่าวและกิจกรรม


ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ.ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี จก.สก.ทบ.และคณะร่วมพิธี ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร กทม. เมื่อ ๑ พ.ย.๖๐

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ.ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พล.ต.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.และคณะร่วมพิธี  ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อ ๑ พ.ย.๖๐ มียอดเงินร่วมบริจาคจำนวน ๑๒,๒๖๒,๖๒๘.-บาท

BACK