ข่าวและกิจกรรม


ผอ.กสค.สก.ทบ. นำกำลังพล ร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day ณ อาคารรับรอง (เกียกกาย)

พ.อ.สุภร สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ.นำกำลังพล กสค.สก.ทบ.Big Cleaning Day  ณ อาคารรับรอง ทบ.เกียกกาย เมื่อ ๑๕ พ.ย.๖๐

BACK