ข่าวและกิจกรรม


ผอ.กสค.สก.ทบ.และคณะพร้อมกำลังพล เข้าร่วมเป็นจิตอาสา เมื่อ ๑๖ พ.ย.๖๐

พ.อ.สุภร สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ.และคณะกำลังพล สก.ทบ.เข้าร่วมเป็นจิตอาสา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อ ๑๖ พ.ย.๖๐


BACK