ข่าวและกิจกรรม


จก.สก.ทบ. นำกำลังพล สก.ทบ. และกำลังพล กสค.สก.ทบ. ร่วมเป็นจิตอาสา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

พล.ต.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.นำกำลังพล สก.ทบ.และกำลังพล กสค.สก.ทบ.ร่วมเป็นจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ช่วยเหลือประชาชนที่เข้าชมพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๐

BACK