ข่าวและกิจกรรม


จก.สก.ทบ. นำข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ สก.ทบ. ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ณ หน้าสนามกีฬา ทบ. เมื่อ ๑๓ ธ.ค. ๖๐

พล.ต.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.นำข้าราชการ,ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สก.ทบ.ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ จัดกิจกรรมขุดลอกคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต หน้าสนามกีฬา ทบ.ถึงสโมสร ทบ.โดยมีกำลังพล กสค.สก.ทบ. ร่วมกิจกรรมด้วย เมื่อ ๑๓ ธ.ค.๖๐

BACK