ข่าวและกิจกรรม


จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านสวัสดิการ ประจำปี ๖๐ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ชิตี้ จังหวัดชลบุรี ๒๑ ธ.ค. ๖๐

พล.ต.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาระบบการให้บริการงานด้านสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมี ผอ.กสค.สก.ทบ.และคณะร่วมพิธี ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี เมื่อ ๒๑ ธ.ค.๖๐

BACK