ข่าวและกิจกรรม


จก.สก.ทบ. นำข้าราชการ สก.ทบ.ร่วมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬา ทบ. เมื่อ ๑ ก.พ.๖๑

พล.ต.ศุภณัฐ  แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.นำข้าราชการ สก.ทบ.ร่วมการ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี ข้าราชการ กสค.สก.ทบ.ร่วมทดสอบด้วย ณ สนามกีฬา ทบ.เมื่อ ๑ ก.พ. ๖๑

BACK