ข่าวและกิจกรรม


จก.สก.ทบ.เป็นประธานะิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ กอท.สก.ทบ. เมื่อ ๑ ก.พ.๖๑

พล.ต.ศุภณัฐ  แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.เป็นประธานพิธีประดับ เครื่องหมายยศให้กับ ร.ท.หญิง ธนิตา บินชัย นายทหารรับจ่ายเงิน กง.สก.ทบ.ช่วยราชการ กสค.สก.ทบ.ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ชั้น ๓ กอท.สก.ทบ.เมื่อ ๑ ก.พ. ๖๑

BACK