ข่าวและกิจกรรม


รอง จก.สก.ทบ.(๒) ผู้แทน จก.สก.ทบ.นำกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสร ทบ. เมื่อ ๘ ก.พ.๖๑

พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ.ผู้แทน จก.สก.ทบ.นำกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ"กรมสวัสดิการทหารบก จิตอาสา บริจาค โลหิตด้วยหัวใจ ๑ คนให้ ๓ คนรับ "ให้กับสถาบันพยาธิวิทยา รพ.พระมงกุฎเกล้า ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสร ทบ.วิภาวดี เมื่อ ๘ ก.พ.๖๑

BACK