ข่าวและกิจกรรม


จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินีและคณะ เข้ารับมอบเหรียญทำนองรบ จาก ผบ.ศรภ. เป็นประธานพิธีมอบ ณ ห้องรับรอง ศรภ. เมื่อ ๑๖ ก.พ.๖๑

พล.ต.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินีและคณะ เข้ารับมอบเหรียญทำนองรบจาก พล.ท.ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.ศรภ.เป็นประธานพิธีมอบฯ โดยมี พ.อ.สุภร สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ./หน.ฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามมวยเวทีลุมพินี เข้ารับมอบด้วย ณ ห้องรับรอง ศรภ. เมื่อ ๑๖ ก.พ.๖๑

BACK