ข่าวและกิจกรรม


ผอ.กสค.สก.ทบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรม วัฒนธรรมทหารประจำเดือน ก.พ.๖๑ ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก เมื่อ ๒๖ ก.พ.๖๑

พ.อ.สุภร สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ.เป็นประธานการอบรมศีลธรรม วัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ก.พ.๖๑ โดยนิมนต์พระอาจารย์สุรเชษฐ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโตนด บางกรวย จว.นนทบุรี มาบรรยายธรรมใน หัวข้อ "การคบบัณฑิต" ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสร ทบ.วิภาวดี เมื่อ ๒๖ ก.พ.๖๑
BACK