ข่าวและกิจกรรม


ผอ.กสค.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กำลังพล กสค.สก.ทบ. ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้อง ผอ.กสค.สก.ทบ. เมื่อ ๘ ก.พ ๖๑

พ.อ.สุภร สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับ จ.ส.ท.หญิง สุภาวดี ดวงทาแสง และ ส.อ.นิพนธ์ อยู่จู สังกัด กสค.สก.ทบ.ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้อง ผอ.กสค.สก.ทบ.เมื่อ ๘ มี.ค. ๖๑

BACK