ข่าวและกิจกรรม


จก.สก.ทบ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด สก.ทบ. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ณ สก.ทบ. เมื่อ ๒๗ มี.ค ๖๑

พล.ต.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.นำข้าราชการ,ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สก.ทบ. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เม.ย.๖๑ ณ สก.ทบ. เมื่อ ๒๗ มี.ค.๖๑

BACK