ข่าวและกิจกรรม


การประชาสัมพันธ์ข้อขัดข้องในการรับชมระบบเคเบิ้ลทีวี

แผนกที่อยู่อาศัย กสค.สก.ทบ.ได้ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้พักอาศัยแจ้งข้อขัดข้องในการรับชม ระบบเคเบิ้ลทีวีหรือปัญหาอื่นใดในการพักอาศัย ได้ที่นายทหารผู้ควบคุมพื้นที่ ณ สำนักงานที่ตั้งของพื้นที่ ที่ผู้พักอาศัยพำนักอยู่
BACK