ข่าวและกิจกรรม


แผนกที่อยู่อาศัยเกียกกาย ได้ดำเนินการตักเตือนผู้พักอาศัย

แผนกที่อยู่อาศัยเกียกกาย ได้ดำเนินการตักเตือนผู้พักอาศัย ที่ปลูกต้นไม้และติดจานดาวเทียมบริเวณระเบียง โดยผู้พักอาศัยยินดีแก้ไขโดยการนำออก ทั้งนี้จึงขอแจ้งเตือนผู้พักอาศัยอาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง)กรุณาปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการอยู่อาศัย
                                                                                                       หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อหัวหน้าผู้ควบคุมพื้นที่
                                                                                                                               02-2417777
BACK