ข่าวและกิจกรรม


**ผอ.กสค.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับยศสูงขึ้น ณ ห้อง ผอ.กสค.สก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค ๖๑**

พ.อ.สุภร สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ.เป็นประธานพิธีประดับยศ จ.ส.ต.เอกพจน์ บุญจันทร์ เสมียนแผนกที่อยู่อาศัย ช่วยราชการแผนกบำรุงขวัญ กสค.สก.ทบ.ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้อง ผอ.กสค.สก.ทบ. อาคารรับรอง ทบ.เกียกกาย โดยมี หน.แผนกบำรุงขวัญฯ กสค.สก.ทบ.มอบเครื่องหมายยศให้ เมื่อ ๒๘ พ.ค.๖๑

BACK