ข่าวและกิจกรรม


โครงการจุดพักถังขยะภายในอาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) บางเขน[รายละเอียดคลิ๊ก]

แผนที่อยู่อาศัยฯ บางเขน มีโครงการจะจัดทำจุดพักถังขยะภายในอาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) บางเขน ซึ่งได้สำรวจจุดที่จะสร้างโรงเรือนสำหรับพักถังขยะ และจะได้รายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อไป (โดยมีตัวอย่างตามภาพถ่าย) หากท่านผู้พักอาศัยมีข้อเสนอแนะใดๆ ในการพักอาศัย ขอเชิญประสานได้ที่ นายทหารผู้ควบคุมพื้นที่ ณ สนง.แผนกที่อยู่อาศัยฯ บางเขน อาคาร 1 ในวันและเวลาราชการ
BACK