ข่าวและกิจกรรม


เจ้าหน้าที่แผนกที่อยู่อาศัย หลัง บก.ทบ. ดำเนินการตัดต้นโพธิ์

เจ้าหน้าที่แผนกที่อยู่อาศัย หลัง บก.ทบ. ดำเนินการตัดต้นโพธิ์บริเวณริมรั้ว อาคารนายทหาร7ชั้น เพื่อเป็นการป้องกันกิ่งไม้ทำความเสียหายกับสายไฟฟ้า และรถยนต์ผู้พักอาศัยบริเวณริมรั้ว
BACK