ข่าวและกิจกรรม


**จก.สก.ทบ.นำกำลังพล สก.ทบ.และประชาชนทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ณ อาคารรับรอง ทบ.เกียกกาย เมื่อ ๓๑ พ.ค.๖๑**

พล.ต.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.นำกำลังพล สก.ทบ.และประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ประจำเดือน พ.ค.๖๑ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารรับรอง ทบ.เเกียกกาย เมื่อ ๓๑ พ.ค.๖๑

BACK