ข่าวและกิจกรรม


เจ้าหน้าที่แผนกที่อยู่อาศัย บางเขน ทำการซ่อมฝาถังแท๊งน้ำประปา

เนื่องจากพื้นที่บางเขนการสำรวจพบฝาถังแท๊งน้ำประปาเกิดการชำรุดและมีสนิม จึงดำเนินการทำการซ่อมฝาถังแท๊งน้ำประปา และดำเนินการทาสีใหม่ เพื่อความสะอาดเรียบร้อยถูกสุขอนามัย
BACK