ข่าวและกิจกรรม


เจ้าหน้าที่แผนกที่อยู่อาศัย สามเสนดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณหน้าอาคาร 4

เนื่องจากเกิดฝนตกและมีลมกรรโชกแรงบ่อยครั้ง พื้นที่สามเสนจึงได้นำกำลังพลชุดดูแลอาคาร ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณหน้าอาคาร4 เพื่อความเรียบร้อยและความปลอดภัย ของผู้พักอาศัยและยานพาหนะที่สัญจรไปมา
BACK