ข่าวและกิจกรรม


จก.สก.ทบ. พบปะและให้โอวาทกำลังพล กสค.สก.ทบ.

พล.ต.ชวภณ  จุ้ยเจริญ จก.สก.ทบ. เข้าตรวจเยี่ยม พบปะ และให้โอวาทแก่ กำลังพล กสค.สก.ทบ. เนื่องในโอกาสไปด้รับตำแหน่ง จก.สก.ทบ. ณ อาคารรับรอง ทบ. เกียกกาย บก.กสค.สก.ทบ. เมื่อวันที่ 9 ต.ค.61
BACK