ข่าวและกิจกรรม


ตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

พล.ต.ชวเมธ  จุ้ยเจริญ จก.สก.ทบ. และ คุณมุนินทร์ลักษณ์  จุ้ยเจริญ ประธานชมรมแม่บ้าน สก.ทบ. นำข้าราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ณ อาคารรับรอง ทบ. เกียกกาย เมื่อ ๑๒ ต.ค. ๖๑
BACK