ข่าวและกิจกรรม


งานกาชาดประจำปี 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี 2561 โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. ,พล.ต.ชวเมธ จุ้ยเจริญ จก.สก.ทบ.และคณะเฝ้ารับเสด็จฯ ทูลเกล้าฯ ถวายอุปกรณ์กีฬา ณ สวนลุมพินี พระราม4 เมื่อ 23 พ.ย.61
BACK