ข่าวและกิจกรรม


พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารที่พักแฟลต ทบ.(ส่วนกลาง)พื้นที่ ชอ.

พล.อ. วิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผช.ผบ.ทบ.(1) เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอาคารที่พักแฟลตสวัสดิการข้าราชการกองทัพบก ส่วนกลาง ของกรมสวัสดิการ ในพื้นที่ ชอ. เมื่อวันที่ 27 พ.ย.61
BACK