ข่าวและกิจกรรม


พัฒนาพื้นที่เกียกกาย

พ.อ. สนธยา  แก้วกูล รอง ผอ.กสค.สก.ทบ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง แะลพนักงานราชการ กสค.สก.ทบ. รวมกับเขตดุสิต พัฒนาอาคารสงเคราะห์ ทบ. พื้นที่เกียกกาย ตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เมื่อ 19 ธ.ค. 61
BACK