ข่าวและกิจกรรม


ศึกษาดูงานหลักสูตร EIS โรงเรียนสัตหีบ

พ.อ.สุภร สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ. และ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทบอ.สื่อสารสงเคราะห์ นำคณะไปศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ 
ในการจัดเตรียมการเรียนการสอนหลักสูตร EIS เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 61
BACK