ข่าวและกิจกรรม


ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดระดับความเข้มข้นของฝุ่นละออง

พล.ต. ชวเมธ  จุ้ยเจริญ จก.สก.ทบร่วมกับฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและอุปกรณ์สถานีดับเพลิงบางโพ ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่อาคารสงเคราะห์ทบ. (ส่วนกลาง) เกียกกาย  เมื่อ ๒๕ ก.พ. ๖๒

BACK