ข่าวและกิจกรรม


รดน้ำขอพรสงกรานต์ประจำปี2562

พ.อ. สนธยา  แก้วกูล รอง ผอ.กสค.สก.ทบ. นำกำลังพล กสค.สก.ทบ. รดนำ้ขอพร พ.อ.สุภร สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ.เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2562 ณ บก.กสค.สก.ทบ. อาคารรับรอง ทบ. เกียกกาย เมื่อ 10 เม.ย.62
BACK