สาระน่ารู้

อุ่นไอรัก..คลายความหนาวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2561 บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันศุกร์และวันเสาร์ ขยายเวลาถึง 22.00 น. เนรมิตพระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ให้อบอวลไปด้วยบรรยากาศย้อนยุค ชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจของในหลวง ร.5 และ ร.9 การแสดงศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยสมัยอดีต สนุกกับกิจกรรมการถ่ายภาพโบราณ ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ที่มาร่วมออกร้านจำนวนมาก
โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน ดังนี้

1.โซนพระลานพระราชวังดุสิต จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า การประปา ไปรษณีย์ไทย และธนาคารสยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน)

2.โซนสนามเสือป่า จัดร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ เช่น ร้านจิตอาสา 904 ร้านภูฟ้า ร้านมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร้านมูลนิธิโครงการหลวง ร้านแม่บ้านเหล่าทัพ รวมทั้งมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและฉายหนังกลางแปลง

3.โซนร้านอาหารและร้านค้า ภายใต้แนวคิด ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชน วิถีไทย ซึ่งนอกจากซุ้มร้านอาหารไทยแล้ว ยังมีการสาธิตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและร้านสตูดิโอให้ถ่ายภาพย้อนยุค


BACK