สาระน่ารู้

โปรแกรมพิมพ์แบบฟอร์ม อทบ. V3.2 ใหม่โปรแกรมแบบฟอร์ม อทบ. เวอร์ชั่น 3.2  
 โปรแกรมพิมพ์แบบฟอร์ม จำเป็นต้องใช้ฟอนต์ไทยสารบรรณ โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นต้องมีฟอนต์ไทยสารบรรณติดตั้งอยู่ ถ้าไม่มีผู้พัฒนาโปรแกรมได้แนบไฟร์ฟอนต์และวิธีติดตั้งฟอนต์แนบไปด้วยแล้ว และมีแบบฟอร์ม อทบ.ดังนี้

1.แบบฟอร์ม อทบ.บำบัดทุกข์ ใช้กับผู้กู้ กู้เงินไม่เกินเงินฝากของตนเอง

2.แบบฟอร์ม อทบ.บำบัดทุกข์ 3 หมื่น ใช้กับผู้กู้ กู้เงินเกินกว่าเงินฝากของตนเอง แต่ไม่เกิน 3 หมื่นบาท (มีผู้ค้ำ 1 คน)

3.แบบฟอร์ม อทบ.บำบัดทุกข์ 1 แสน ใช้กับผู้กู้ กู้เงินเกินกว่าเงินฝากของตนเอง แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท (มีผู้ค้ำ 2 คน)

4.แบบฟอร์ม อทบ.บำบัดทุกข์อุทกภัย ใช้กับผู้กู้ กู้เงินไม่เกิน 40,000 บาท แต่ต้องเป็นบ้านของตนเองเท่านั้น

5.แบบฟอร์ม อทบ.พิเศษ

6.แบบฟอร์ม อทบ.เคหสงเคราะห์

7.เอกสารประกอบการกู้เงิน ได้แก่ หนังสือยินยอมให้นำหลักทรัพย์มาค้ำประกัน, หนังสือให้ความยินยอม และหนังสือรับรองแสดงความเป็นโสด

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ คลิก >> http://www.oomsub.com/file_download/โปรแกรมแบบฟอร์ม%20อทบ.%20v3.2.zip <<คลิก 


BACK