สาระน่ารู้

รายละเอียดที่ตั้งชั่วคราวและหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ของ กสค.สก.ทบ.รายละเอียดที่ตั้งชั่วคราวและหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ของ กสค.สก.ทบ.

กสค.สก.ทบ. ได้มีการย้ายที่ตั้งหน่วยชั่วคราวไปที่พื้นที่อาคารสงเคราะห์ (ส่วนกลาง) เกียกกาย ดังนี้
  ธุรการกองฯ และแผนกบำรุงขวัญฯ : ย้ายที่ตั้งเข้าที่ห้องซักรีด อาคารรับรอง ๑๐๐ ห้อง
แผนกการเงิน : ย้ายที่ตั้งเข้าห้องสำนักงานอาคาร ส.๑
แผนกยุทธโยธา : ย้ายที่ตั้งเข้าคลังเก็บ สป. (กรส.สก.ทบ.) ใต้อาคาร น.๒
แผนกส่งเสริมการศึกษา : ย้ายที่ตั้งเข้าห้องสำนักงาน อาคาร น.๒
คลังเก็บ สป. สาย ยย. : ใช้ห้องเก็บของอาคาร น.๔ ทุกชั้น
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
- ผอ.กสค.สก.ทบ. ๙๕๕๔๑
- หน้าห้อง ผอ.กสค.สก.ทบ. ๙๕๕๔๒
- พ.อ.หญิง ชวนชมฯ ที่ปรึกษา ๙๕๕๔๐
- รอง ผอ.กสค.สก.ทบ. ๙๕๕๔๕
- ธุรการฯ ๙๕๕๑๒ ,๙๕๔๗๖ ,๙๕๔๔๘
- แผนกบำรุงขวัญฯ ๙๕๔๔๗ ,๙๕๔๔๖ ,๙๕๓๘๒
- แผนกการเงิน กองฯ ๙๕๕๑๙ ,๙๕๕๑๕ ,๙๕๕๑๔ ,๙๕๕๑๓
- แผนกส่งเสริมการศึกษา ๙๕๕๓๕ ,๙๕๕๓๗
- แผนก ยย.กสค.สก.ทบ. ๙๕๕๖๒ ,๙๕๕๖๓ ,๙๕๕๘๙ ,๙๖๓๒๓


BACK